TR
Avrasya E�itim ve Literat�r Dergisi Yl:2018 Say :8
Recai AKAY
1- ETC OYUNCAK TASARIMI UYGULAMA RNEKLER
  zet   Tam Metin
Emin Aydn
2- A Conceptual Framework for a Study of Assessment Perspective and Practices: Assessment as a Vector with Six Components
  zet   Tam Metin
Elif Erol, zge Buran Kse, Duyun Koz, Canan Ertrk
3- Aile Yaps ve Ebeveyn Tutumlarnn eitli ocuk Sorunlar ile likisi
  zet   Tam Metin
Abdlaziz Yeniyol
4- Liselerde Deerler Eitimi
  zet   Tam Metin
Buse ELK
5- DESTNASYON PAZARLAMASINDA YRESEL MUTFAIN NEM: BALKAN MUTFAINA YNELK BR ALIMA
  zet   Tam Metin
Aziza SYZDYKOVA, Aktolkin ABUBAKROVA, Abishov Nurzhan ORINBASAROLU, Almas KURALBAYEV
6- KAZAKSTAN TURZMNN SWOT ANALZ VE TURZM POLTKALARININ TOWS MATRS LE DEERLENDRLMES
  zet   Tam Metin
Almas KURALBAYEV, Aktolkin ABUBAKIROVA, Nurzhan ABISHOV
7- CULTURAL HISTORICAL TOURISM IN KAZAKHSTAN AND PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT
  zet   Tam Metin
Avrasya E�itim ve Literat�r Dergisi Basl Ciltler
ÇERK