TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2017  Sayı: 7  Alan: Alan Eğitimi

Burak Turan, Ünsal Umdu Topsakal
ARBORETUMLARIN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNFORMAL EĞİTİM ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Bu çalışma Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Çevre Bilimi dersi kapsamında yapmış oldukları Atatürk Arboretumu’na gerçekleştirilen gezi çalışması ile ilgili görüşlerinin ortaya çıkarıldığı betimsel bir çalışmadır. Düzenlenen geziye İstanbul’daki bir üniversitede Fen Bilgisi Öğretmenliği programına kayıtlı ve Çevre Bilimi dersini alan 15 öğretmen adayı katılmıştır. Gezi sonrasında öğretmen adaylarının gezi ile ilgili düşüncelerini elde etmek amacıyla yedi soruluk açık uçlu sorudan oluşan veri toplama aracı uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının yapılan gezi ile ilgili sorulan açık uçlu soruların analizi sonucunda; informal öğrenme ortamlarının, yaşayarak öğrenme, gözlem yapma, yorum yaparak bir sonuca varma ve konu hakkında farkındalık kazanma gibi konularda gelişim göstermelerine olumlu katkı sağladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, İnformal öğrenme ortamları, Arboretum, Okul dışı öğrenme ortamları, Çevre Eğitimi


ARBORETUMLARIN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNFORMAL EĞİTİM ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ
 
The purpose of this study is to reveal pre-service science teachers’ views about informal education in the case of visiting Atatürk Arboretum. The study is a kind of descriptive study. The participants of study are 15 pre-service science teachers who followed the course Environmental Science and are enrolled at a university in Istanbul. The questionnaire, which involves seven open-ended questions, were used as a data collection tool. According to the pre-service science teachers responses, informal learning environments provides individuals as active learners, enable them to make meaningful observation and decisions, and to acquire different viewpoints. On the other hand, some pre-service science teachers had lack of purpose of tour and that’s why, they usually focused on the side of fun and excitement of visiting.

Keywords: Science Education, Informal Learning Environments, Arboretum, Out of School Learning Environments, Environmental Education


Detay

İÇERİK