TR
Avrasya E�itim ve Literat�r DergisiYl:2017 Say: 7 Alan: Alan Eitimi

Hatice KADIOLU ATE, Merve Gl Maz
Kitap zeti: Bilimsel Aratrma Yntemleri (ener Bykztrk, Ebru Kl akmak, zcan Erkan Akgn, irin Karadeniz, Funda Demirel)
 
Bu alma Bilimsel Aratrma Yntemleri adl kitabn zetidir. Bilimsel aratrma yntemleri 348 sayfalk bir kitaptr. Eserin yazarlar; ener Bykztrk, Ebru Kl akmak, zcan Erkan Akgn, irin Karadeniz, Funda Demireldir. alma, Ayrnt Basm Yayn ve Matbaaclk tarafndan baslmtr. lk bask ubat 2008, on yedinci bask temmuz 2014te Ankarada baslmtr. Basm yayn Pegem Akademik Yayncla aittir. Eser, n Sz hari yedi balktan olumutur. Bu balklar unlardr: Bilimsel Aratrmann Temelleri, Problemi Tanmlama, rnekleme Yntemleri, Verilerin Toplanmas, Nicel Aratrmalar, Nitel Aratrmalar ve Raporlatrma balklarndan olumutur. Her bir balk kendi iinde alt balklara ayrlarak kapsaml olarak incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Bilim, aratrma, yntem


Book Review: Scientific Research Methods
 
This study is the summary of the book "Scientific Research Methods". It is a 348-page book. The writers of the work are; ener Bykztrk, Ebru Kl akmak, zcan Erkan Akgn, irin Karadeniz and Funda Demirel. The study was published by Ayrnt Basm Yayn ve Matbaaclk. The first edition was published in February 2008, the seventeenth edition was published in July 2014 in Ankara. The publication is published by Pegem Academic Publishing. The work was occurred seven topics except introduction. These are The Basics of the Scientific Research, Definition of the Problem, Sampling Methods, Collection of Data, Quantitative Researches, Qualitative Researches and Reporting. Each title has been examined extensively by subdividing it into sub-headings.

Keywords: Science, research, method


Detay

ÇERK