TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2017  Sayı: 7  Alan: Alan Eğitimi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Merve Gül Mazı
Kitap Özeti: Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Şener Büyüköztürk, Ebru Kılıç Çakmak, Özcan Erkan Akgün, Şirin Karadeniz, Funda Demirel)
 
Bu çalışma “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” adlı kitabın özetidir. Bilimsel araştırma yöntemleri 348 sayfalık bir kitaptır. Eserin yazarları; Şener Büyüköztürk, Ebru Kılıç Çakmak, Özcan Erkan Akgün, Şirin Karadeniz, Funda Demirel’dir. Çalışma, Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık tarafından basılmıştır. İlk baskı şubat 2008, on yedinci baskı temmuz 2014’te Ankara’da basılmıştır. Basım yayın Pegem Akademik Yayıncılığa aittir. Eser, Ön Söz hariç yedi başlıktan oluşmuştur. Bu başlıklar şunlardır: Bilimsel Araştırmanın Temelleri, Problemi Tanımlama, Örnekleme Yöntemleri, Verilerin Toplanması, Nicel Araştırmalar, Nitel Araştırmalar ve Raporlaştırma başlıklarından oluşmuştur. Her bir başlık kendi içinde alt başlıklara ayrılarak kapsamlı olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilim, araştırma, yöntem


Book Review: Scientific Research Methods
 
This study is the summary of the book "Scientific Research Methods". It is a 348-page book. The writers of the work are; Şener Büyüköztürk, Ebru Kılıç Çakmak, Özcan Erkan Akgün, Şirin Karadeniz and Funda Demirel. The study was published by Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık. The first edition was published in February 2008, the seventeenth edition was published in July 2014 in Ankara. The publication is published by Pegem Academic Publishing. The work was occurred seven topics except introduction. These are The Basics of the Scientific Research, Definition of the Problem, Sampling Methods, Collection of Data, Quantitative Researches, Qualitative Researches and Reporting. Each title has been examined extensively by subdividing it into sub-headings.

Keywords: Science, research, method


Detay

İÇERİK