TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2018  Sayı: 8  Alan: İlköğretim Fen Bilgisi

Recai AKAY
EĞİTİCİ OYUNCAK TASARIMI UYGULAMA ÖRNEKLERİ
 
Teknolojideki gelişmeler geleneksel çocuk oyunlarının oynandığı alanları değiştirmeye ve hızla daraltmaya başlamıştır. Özellikle şehirlerde yeterli oyun alanlarının kalmaması, trafik ve güvenlik gibi sebepler yüzünden çocuklar geleneksel çocuk oyunlarından uzak kalmaktadır. Bunların sonucunda eve kapatılan çocuklar tablet ve internette oyun oynar hale gelmiştir. İlk etapta çalışan ve çocuğuyla oyun oynamaya vakti olmayan aileler için çocukların evde bilgisayarla oynaması bir çözüm gibi görülmüştür. Fakat artık aşırı bilgisayar oyunlarının çocukların ruh sağlığını bozduğu bilim çevrelerince kanıtlanmıştır Çocukları eğitebilmenin en kolay ve en doğal yolu oyundur. Çocuklar bu sayede eğlenerek öğrenme fırsatı yakalar. Eğitici oyunların çeşitliliğini artırmak için eğitici oyuncaklar gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı eğitici oyuncak tasarımı yaparak çocuk gelişimine katkı sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda uygulamalı tasarım yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadaki oyuncaklar İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencileri tarafından özel eğitim dersi için geliştirilmiştir. Sonuç olarak tasarlanan 12 oyuncak makalede paylaşılmıştır

Anahtar Kelimeler: Oyun, Oyuncak, Eğitim, Eğitici Oyuncak, Oyuncak Tasarımı, Çocuk, Çocuk Gelişimi


EDUCATIONAL TOY DESIGN APPLICATION EXAMPLES
 
The developments in technology have begun to change and rapidly shrink the areas where traditional children's games are played. Especially in cities, due to reasons such as lack of adequate playgrounds, traffic and safety, children are kept away from traditional children's games. As a result, children who are locked in the house become play on the internet .At first phase, for the family who is working and who do not have time to play with their children it is seen as a solution that children play computer at home. But ıt has been proved by science that extreme computer games break children's mental health. The game is the easiest and most natural way to educate children. Children enjoy learning on this count. Educational toys, are needed to increase the variety of educational games. The aim of this study is to contribute to the development of children by designing educational toys. For this purpose, applied design method has been used. The toys in study were developed by Esenyurt University Child Development students for special education lesson. As a result, 12 toys were designed.

Keywords: Game, Toy, Educational, Educational Toys, Toy Design, Child, Child Development.


Detay

İÇERİK