TR
Avrasya E�itim ve Literat�r DergisiYl:2018 Say: 8 Alan: Eitim

Elif Erol, zge Buran Kse, Duyun Koz, Canan Ertrk
Aile Yaps ve Ebeveyn Tutumlarnn eitli ocuk Sorunlar ile likisi
 
ocuk kliniinde karlalan ocuk sorunlar ile ailelerin tutumlar arasnda belli ilikiler vardr. ocuk sorunlarna bakldnda aile zelliklerinden ve yetitirme tutumlarndan kaynaklanan pek ok sorun gze arpar. Bu aratrma stanbul il genelinde 169 aileyle soru-cevap ile Conners ve PAR derecelendirme lekleri yoluyla gerekletirilmitir. Aratrma sonucunda; demokratik ve eitliki tutum arttka, ocuklarda grlen hiperaktivite semptomlarnn da artt; hiperaktivite puanlar ile gelir durumu, annenin eitimi ve kardee sahip olma durumunun ilikili olduu; eitim durumuna bakldnda lisans ve nlisans mezunu annelerin ocuklarnn ilkokul mezunlarnn ocuklarna gre hiperaktivite puannn daha yksek olduu; davranm bozukluu semptomlarnn erkek ocuklarnda kz ocuklarna gre daha fazla olduu ailenin eitim dzeyi arttka ar koruyuculuk ve sk disiplin puanlar azald, demokratiklik puannn artt; sk disiplin puannn srpriz ocuklarda ailenin ocuu planl olarak dnyaya getirmesi durumundan -ister tp bebek ister normal yollarla olsun- daha yksek olduu; ar koruyuculuk, ev kadnlnn reddi ve sk disiplin alt boyutlarnn daha dk gelirli gruplarda daha yksek olduu, demokratiklik ve eitlik boyutunun gelir arttka artt; annenin ev kadnln reddi puanlar ile ailenin sahip olduu ocuk saysna gre istatistiksel olarak anlaml dzeyde iliki olduu bulunmutur. Yansra Anneliini anlayl olarak tanmlayanlarn ocuklarnda davranm bozukluu, kar gelme, dikkat eksiklii ve hiperaktivite puanlar tanmlamayanlara gre anlaml oranla daha dk bulunmutur.

Anahtar Kelimeler: aile tutumu, dikkat, hiperaktivite, davranm, kar gelme bozukluu.


The Relations of Parenting Style and Attitudes on Different Psychological Problems of Children
 
In pediatric clinic, there are certain relationships between child problems which are encountered and family attitudes. Considering child problems, certain issues attract the attention stemming from family characteristics and their raising attitudes. This study is conducted in stanbul province through Conners and PARI rating scales with 169 families. As democratic and equalitarian attitude increase, hiperactivity symptoms of the children also increase. There is correlation between hiperactivity scores and income status and between mother education and having sibling. Conduct disorder symptoms of boys are higher than girls; as the education level of family rises, overprotection and strict discipline scores reduce and democratic attitude scores rise. Strict discipline scores are higher in families for unintentioned children than planned children; overprotection, rejection of housewife role and strict discipline sub-dimensions are higher in low income group. Democratic and equalitarian dimensions are higher as income rises; there is significant relationship between number of children family have and mothers rejection of housewife role scores; hiperactivity, attention deficit, oppositional defiance and conduct disorder scores are significantly lower in children of mothers who describe themselves as insightful in comparison with mothers who do not describe themselves this way.

Keywords: parental attitude, learning, hyperactivity, conduct disorder, attention, oppositional defiance


Detay

ÇERK