TR
Avrasya E�itim ve Literat�r DergisiYl:2018 Say: 8 Alan: Eitim Bilimleri

Abdlaziz Yeniyol
Liselerde Deerler Eitimi
 
Bu makalenin amac manevi deerler eitimine kaynaklk eden epistemolojik alt yapy aklamak ve bu konuda pratik nerilerde bulunmaktr. Nitelikli bireylerin yetitirilmesinde vazgeilmez bir role sahip olan deerler, din, kltr ve gelenek gibi pek ok referansa sahiptir. Bu referanslarn younluu kltrel yapya gre deiiklik arz etmektedir. Trk toplumu sz konusu olduunda deere kaynaklk eden en etkili referans dindir. Dolaysyla bu makalede kltrel kodlarla en uyumlu deer eitiminin manevi deer eitimi olduu gsterilmeye allm ve lise rencilerine ynelik deerler eitimi nerileri verilmitir.

Anahtar Kelimeler: Deer, Eitim, Din, Kltr, Toplum.


Values Education in High School
 
The purpose of this essay is to explain the epistemological foundation that serve as the basis spiritual values and to make practical suggestions in this regard.Values, which have an indispensable role in the training of qualified individuals, have many references such as religion, culture and tradition. The intensity of these references varies according to the cultural structure. When it comes to Turkish society, the most effective reference source is religion. Therefore, in this essay, it has been tried to show that value education which is most compatible with cultural codes is spiritual value education and values education proposal for high school students is given.

Keywords: Value, Education, Religion, Culture, Society.


Detay

ÇERK