TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2018  Sayı: 8  Alan: Eğitim Bilimleri

Abdülaziz Yeniyol
Liselerde Değerler Eğitimi
 
Bu makalenin amacı manevi değerler eğitimine kaynaklık eden epistemolojik alt yapıyı açıklamak ve bu konuda pratik önerilerde bulunmaktır. Nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde vazgeçilmez bir role sahip olan değerler, din, kültür ve gelenek gibi pek çok referansa sahiptir. Bu referansların yoğunluğu kültürel yapıya göre değişiklik arz etmektedir. Türk toplumu söz konusu olduğunda değere kaynaklık eden en etkili referans dindir. Dolayısıyla bu makalede kültürel kodlarla en uyumlu değer eğitiminin manevi değer eğitimi olduğu gösterilmeye çalışılmış ve lise öğrencilerine yönelik değerler eğitimi önerileri verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Değer, Eğitim, Din, Kültür, Toplum.


Values Education in High School
 
The purpose of this essay is to explain the epistemological foundation that serve as the basis spiritual values and to make practical suggestions in this regard.Values, which have an indispensable role in the training of qualified individuals, have many references such as religion, culture and tradition. The intensity of these references varies according to the cultural structure. When it comes to Turkish society, the most effective reference source is religion. Therefore, in this essay, it has been tried to show that value education which is most compatible with cultural codes is spiritual value education and values education proposal for high school students is given.

Keywords: Value, Education, Religion, Culture, Society.


Detay

İÇERİK