TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2019  Sayı: 10  Alan: Arkeoloji

Özel Sayı Special Issue
Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
 
Bildiğiniz gibi, Bir ülkeye ait özellikleri yansıtan sanat, halk dansları, edebiyat, mimari, dil, gelenek gibi unsurlar o ülkenin kültürel kimliğini oluşturmaktadır. Kültürel kimliği oluşturan bu varlıklar, o ülkenin diğer ülkeler karşısındaki farklılığını ve kimliğini belgeleyen güzel miraslardır. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, bu kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak, nesilden nesle aktarmak, geleceğimiz olan genç neslilere evrensel miraslarımıza sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve kültürel Miraslarımızın korunması, amacıyla gerçekleştirilmektir.

Anahtar Kelimeler: UTKM 2019


Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
 
Bildiğiniz gibi, Bir ülkeye ait özellikleri yansıtan sanat, halk dansları, edebiyat, mimari, dil, gelenek gibi unsurlar o ülkenin kültürel kimliğini oluşturmaktadır. Kültürel kimliği oluşturan bu varlıklar, o ülkenin diğer ülkeler karşısındaki farklılığını ve kimliğini belgeleyen güzel miraslardır. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, bu kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak, nesilden nesle aktarmak, geleceğimiz olan genç neslilere evrensel miraslarımıza sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve kültürel Miraslarımızın korunması, amacıyla gerçekleştirilmektir.

Keywords: UTKM 2019


Detay

İÇERİK