TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2020  Sayı: 13  Alan: Zihinsel Engelliler Eğitimi

Mehmet ATAŞ
LİDERLİK VE LİDERLİK YAKLAŞIMLARI
 
Liderlik kavramı tarihsel süreç içerisinde sürekli olarak yenilenen ve zamanın ruhuna göre değişimler gösteren bir kavramdır. Liderlik karamı öncelikle kavram olarak ele alınıp kavramsal olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle son yüz yılda liderlik ile ilgili yapılan çalışmalara yer verilip liderlik yaklaşımları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Liderlik yaklaşımları incelendikten sonra liderlik türleri incelenmiş ve liderlik türleri detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Türleri, Liderlik Tanımları


LEADERSHİP AND APPROACHES TO LEADERSHİP
 
The concept of leadership is a concept that is constantly renewed through historical processes, and is in a state of constant change depending on the spirit of the time. Firstly, the concept of leadership has been dealt with conceptually, and has then been explained as a concept. In this article the body of work on leadership ,especially from the last century, has been reviewed and leadership approaches have been outlined. Upon the analysis of the leadership approaches, leadership types have been examined and then explained in detail.

Keywords: Leadership, Types of Leadership, Leadership Definitions


Detay

İÇERİK