TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2022  Sayı: 15  Alan: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

İrfan YILDIRIM, Barış KOYUNCU
COVİD-19 PANDEMİSİNİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE OKUL TERKİ VE DEVAMSIZLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
COVID-19, Ocak 2020'de Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde son zamanlarda görülen pnömoni salgını sırasında keşfedilmiştir. Tüm dünyada etkili olan COVID-19 salgını, 200'den fazla ülkede yaklaşık 1,6 milyar öğrenciyi etkileyerek, insanlık tarihindeki en büyük eğitim sistemlerinde de bozulmaya neden olmuştur. Okulların, kurumların ve diğer öğrenme alanlarının kapatılması, dünyadaki öğrenci nüfusunun %94'ünden fazlasını etkilemiştir. Bu, hayatımızın her alanında geniş kapsamlı değişiklikler getirmiştir. Sosyal mesafe ve kısıtlayıcı hareket politikaları geleneksel eğitim uygulamalarını önemli ölçüde bozmuştur. Birçok okul, kolej ve üniversite yüz yüze öğretimi durdurmuştur. Türkiye’de de mesleki ve teknik eğitimde pandemi nedeniyle okul terki ve devamsızlık sorunu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada, COVID-19 pandemisi nedeniyle Türkiye’de Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında eğitim gören öğrencilerin okul terki ve devamsızlık nedenlerini ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında çalışan öğretmenlerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu vasıtasıyla toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre devamsızlık ve okul terki ile ilgili olarak, ailevi nedenlerin başında ebeveyn ilgisizliği, ekonomik yetersizlik, eğitim seviyesi, aile içi şiddet ve sağlık problemleri gelirken, sosyal çevre ile ilgili olarakta arkadaş çevresi, çevredeki yanlış örnekler ve uyuşturucu gibi olumsuz alışkanlıklar ön plandadır. Öğrenci kaynaklı sorunlardan ise, sosyal medya, akademik başarısızlık, zihinsel yetersizlikler, gelecek planların olmaması ilk sıradadır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Mesleki ve Teknik Eğitim, Okul Terki, Devamsızlık.


DECISIONS AND APPLICABILITY SITUATIONS REGARDING PRE-SCHOOL EDUCATION IN EDUCATIONAL COUNCILS
 
COVID-19 was discovered in January 2020 during a recent pneumonia outbreak in Wuhan, China's Hubei province. The COVID-19 epidemic, which is effective all over the world, has affected approximately 1.6 billion students in more than 200 countries, causing the greatest deterioration in education systems in human history. The closure of schools, institutions and other learning spaces has affected more than 94% of the world's student population. This has brought far-reaching changes in every aspect of our lives. Social distancing and restrictive movement policies have significantly disrupted traditional educational practices. Many schools, colleges and universities have stopped face-to-face teaching. Due to the pandemic in vocational and technical education in Turkey, the problem of school dropout and absenteeism has emerged. In this research, it is aimed to reveal the reasons for dropout and absenteeism of students studying in Vocational and Technical Secondary Education Institutions in Turkey due to the COVID-19 pandemic. In this context, the opinions of teachers working in Vocational and Technical Secondary Education Institutions were collected through a semi-structured interview form. According to the results obtained, in the scope of absenteeism and dropout, parental indifference, economic inadequacy, education level, domestic violence and health problems are the leading causes, while in relation to the social environment, negative habits such as friends, wrong examples in the environment and drugs are at the forefront. Social media, academic failure, mental inadequacies, and lack of future plans are in the first place among student-related problems.

Keywords: Covid-19, Pandemic, Vocational and Technical Education, School Leaving, Absenteeism


Detay

İÇERİK