TR
Eurasian Education & Literature Journal Yıl: 2019  Sayı: 11
Zekeriya BİNGÖL, Cavadxan QASIMOV
1- TARİXİ İPƏK YOLU ÜZƏRİNDƏ TURİZM PERSPEKTİVLƏRİ VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF
  Özet   Tam Metin
İsmail SINIR
2- TEKSESLİ DİKTE ÇALIŞMALARINDA ÇALGIYI TANIMANIN ÖNEMİ: KEMAN, FLÜT VE KANUN ÇALGILARI İLE DENEYSEL BİR KARŞILAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Aziza SYZDYKOVA
3- GEÇIŞ ÜLKELERINDE TURİZM VE EKONOMIK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERI ANALIZI
  Özet   Tam Metin
Ahmet Selim DOĞAN
4- ERZURUM KOÇERİ (GÖÇERİ) BARI
  Özet   Tam Metin
Cemre TAŞKIN ESKİCİ, Perihan KORKUT
5- TURİZM ÖĞRENCİLERI İLE SEKTÖRÜN YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ ÜZERİNE BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
Banu BAKIRCI, Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN
6- SPOR TURİZMİNDE GENÇLERİN ROLÜ
  Özet   Tam Metin
Cansu AĞAN, Begüm TEPE, Çağla ÖZER, Raci EKİNCİ
7- TÜRK MUTFAĞI’NDA ŞERBETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
  Özet   Tam Metin
Şefika TOPALAK, Tarkan YAZICI
8- TÜRKİYE’DE SINIF EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILMIŞ MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet ÇOLAK, Tahsin ÇETİN, Süleyman AKYAR
9- HAZIR MALZEME VE İŞGÜCÜ SATIN ALAN MİCRO İŞLETMELERİN GENÇLERİN İSTİHDAMINA KATKISI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK