TR
Eurasian Education & Literature Journal Yıl: 2018  Sayı: 8
Recai AKAY
1- EĞİTİCİ OYUNCAK TASARIMI UYGULAMA ÖRNEKLERİ
  Özet   Tam Metin
Emin Aydın
2- A Conceptual Framework for a Study of Assessment Perspective and Practices: Assessment as a Vector with Six Components
  Özet   Tam Metin
Elif Erol, Özge Buran Köse, Duyunç Koçöz, Canan Ertürk
3- Aile Yapısı ve Ebeveyn Tutumlarının Çeşitli Çocuk Sorunları ile İlişkisi
  Özet   Tam Metin
Abdülaziz Yeniyol
4- Liselerde Değerler Eğitimi
  Özet   Tam Metin
Buse ÇELİK
5- DESTİNASYON PAZARLAMASINDA YÖRESEL MUTFAĞIN ÖNEMİ: BALKAN MUTFAĞINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin
Aziza SYZDYKOVA, Aktolkin ABUBAKİROVA, Abishov Nurzhan ORINBASAROĞLU, Almas KURALBAYEV
6- KAZAKİSTAN TURİZMİNİN SWOT ANALİZİ VE TURİZM POLİTİKALARININ TOWS MATRİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Almas KURALBAYEV, Aktolkin ABUBAKIROVA, Nurzhan ABISHOV
7- CULTURAL HISTORICAL TOURISM IN KAZAKHSTAN AND PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT
  Özet   Tam Metin

İÇERİK