TR
Avrasya E�itim ve Literat�r Dergisi Alan:Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

ÇERK