TR
ALAN EDİTÖRLERİ

Baş Editör 

Doç. Dr. Ünsal Umdu TOPSAKAL

Genel Yayın Yönetmeni 

Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

İngilizce Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı

Rusça Dil Editörleri 

Doç. Dr. Toğrul İSMAYIL

Almanca Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı

Editörler: 

Prof. Dr. Acar SEVİM (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Osman ÖZCAN (Gelişim Üniversitesi)

PRof. Dr. Sezgin ÇELİK (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Sezgin BAKIRDERE (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Gökçen ÇATLI (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Yrd. Doç. DR. Suat KOL (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. DR. Gökçe YÜKSELEN PELER (Sinop Üniversitesi)

Doç.Dr. Akhtem Dzhelilov (Zaporizhzhya National University)

Doç. Dr.Leniyara Celilova (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Doç.Dr. Ranetta Gaffarova (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Doç. Dr. Gulnar Seitvanieva (Tavriçeskiy Natsionalniy Universitet)

Doç.Dr. Nariye SEYDAMETOVA (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Dr. Güllü KARANFİL (Komrat Devlet Üniversitesi)

İÇERİK