TR
YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER


ÜYELER

Prof. Dr. Sabri SÜMER

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ

Prof. Dr. Murat Çak

Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL

Doç. Dr. Kürşat GÜLBEYAZ

Doç. Dr. Toğrul İSMAYIL

Doç. Dr. Ünsal Umdu TOPSAKAL

Doç. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ

Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU

Dr. Muhsin KADIOĞLU


DERGİ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Dergi yönetim kurulu derginin her türlü hukuki ve işleyiş sürecine ilişkin yönetimi gerçekleştirir. Derginin bütün organlarının üzerinde yer alır. 


Dergi yönetim kurulu başkanı derginin baş editörüdür. Alınan kararlarda çoğunluk kararı dikkate alınır. Dergi yönetim kurulu içerisinde toplam 11 üye bulunur. Bu üyelerin %51’nin verdiği ve ortak bir kararda birleştiği karar kesin karardır. Gerekli bir durumda hakem onayından geçmiş olsa bile yönetim kurulu kararıyla bu ilgili yayın ve çalışmanın yayınlanmaması konusunda karar alınır ve uygulanır. Bu durumda yazar/yazarlar hiçbir hak talebinde bulunamaz ve dergiye bir yaptırım uygulayamaz. 


Dergi yönetim kurulu belirli dönem ya da aralıklarda derginin işleyişine yönelik hakem tayini, hakem kabulü ya da reddi, hakem onayından geçen çalışmanın değerlendirilmesi ya da incelenmesi, intihal olgusu, derginin yayın kriterlerine uygun olup olmama durumu, özel sayı çıkartımı, kongre ya da konferanslarda sunulan bildirilerin özel sayı olarak yayınlanması, yeni disiplin ya da bilim alanlarına yer verilmesi, dergi idaresinin şekillendirilmesi, editör tayini, alan editörlerinin görevlerinin belirlenmesi ya da yeniden yapılandırılması, indekslerle olan ilişkiler konusundaki çalışmalar, resmi yazışmalar ve kabul yazılarının düzenlenmesi işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler üzerinde hiçbir kurul, kişi, hakem, kuruluş, yazar ya da diğer farklılıklara sahip kişi ya da kurumlar söz sahibi olamaz öneride bulunamaz. 


Yönetim kurulu kararları kesin ve kati karar olup hukuki ve değiştirilemez netlik içerir. Dergi ile ilgili her türlü işlem, sayılar ve sayılarda yer alacak çalışmalara ilişkin hakem raporları, değerlendirme yapan hakem bilgileri ve diğer işleyişlere ilişkin bilgiler dergi yönetim kurulu onayı ile gerçekleştirilir. Bu işlemler dergi yönetim kurulunun onayı ile hayata geçirilir ve ilgili sayı sisteme yüklenir. Dergi yönetim kurulunun onayladığı ve sisteme yüklenen çalışmalar üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz yapılması da istenemez. 


Dergi ile ilgili her türlü işleyiş dergi yönetim kurulunun bilgisi ve onayı ile gerçekleştirilir.

İÇERİK