TR
ISSN: 2149-3510
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Education & Literature Journal Year:  2019  Volume:   9  Area:   Fine Arts Education

Mert HASKAN, Nüzhet KAHRAMAN
YOUTH TOURISM IN ISTANBUL DESTINATION INVESTIGATION OF THE FEATURES AND PERCEPTIONS OF DEMAND
 
Youth tourism in the world has become important for the recognition of destinations. In fact that the destinations that keep pace with the travel habits of young people have become a global trend has shown the importance of youth tourism. In the research, questions on the perception of Istanbul, its challenges and the young tourists’ preferences were asked. 311 young tourists were interviewed by survey method. The researcher conducted the survey in the in the Sultanahmet and Beyoglu districts and the Grand Bazaar on January 2019. According to the responses obtained from the 311 participants, it was found out that Istanbul is similar to as the people living in Istanbul encounter.

Keywords: Istanbul, Destination, Youth Tourism


İSTANBUL DESTİNASYONUNDA GENÇLİK TURİZMİNE YÖNELİK TALEBE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİN VE ALGILARIN ARAŞTIRILMASI
 
Dünyada gençlik turizmi, destinasyonların tanınırlığı için önemli bir hal almıştır. Gençlerin seyahat etme alışkanlıklarına ayak uyduran destinasyonların küresel boyutta trend haline gelmesi, gençlik turizminin önemini göstermiştir. Araştırmada İstanbul’a gelen yabancı genç turistlerin İstanbul algısı ve yaşadıkları sorunlar hakkında sorular yöneltilmiştir. Araştırmaya katılan 311 genç turistle yüz yüze anket yöntemi ile görüşülmüştür. Araştırma Ocak 2019’da Sultanahmet Bölgesi, Kapalıçarşı ve Beyoğlu destinasyonlarına ziyaretleri sırasında yapılmıştır. Araştırmaya katılan 311 katılımcının vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda İstanbul destinasyonunun genç turistler için cazip bir destinasyon olduğu, yaşadıkları sorunların genel olarak İstanbul’da yaşayan insanlarla benzer olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Destinasyon, Gençlik Turizmi


Detail

CONTENT