TR
ISSN: 2149-3510
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Education & Literature Journal Year:  2019  Volume:   11  Area:   Tourism

Cemre TAŞKIN ESKİCİ, Perihan KORKUT
A COMPARISON OF EXPECTATIONS OF TOURISM STUDENTS AND SECTOR EXECUTIVES ON THE VOCATIONAL ENGLISH COURSE
 
Today, a quarter of the world's population uses English for different reasons, and the tourism sector is one of the major areas where English is widely used. English language education takes place as a compulsory course in tourism programs in junior colleges and faculties. Vocational English courses are also part of language training. Although English is a common subject, the vocational English courses taught at universities do not have a common curriculum. The purpose of this study is to find out what the students expect from the vocational English course and what those who hold managerial positions expect from an employee to be recruited in the sector in terms of English, to compare whether their expectations overlap and to discuss the role of the school if there is a conflict between expectations. In this context, a questionnaire was applied to a group of high school students and the managers of a leading hotel in resort tourism were interviewed. According to the results the expectations of the students and managers are mostly overlapping, the managers also give importance to the general English skills; they seem to be insistent on the fluency in speaking. Therefore, it is probable to reach the conclusion that general English subjects should be included in the preparation of the vocational English curriculum. Recommendations include increasing the hours of compulsory English hours in colleges.

Keywords: Vocational English, tourism students, needs analysis, sector expectations


TURİZM ÖĞRENCİLERI İLE SEKTÖRÜN YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ ÜZERİNE BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
 
Günümüzde dünyanın dörtte bir nüfusu farklı sebeplerle İngilizce kullanmaktadır ve turizm sektörü de İngilizcenin yaygın olarak kullanıldığı başta gelen alanlardan biridir. Dil eğitimi yüksek okul ve fakültelerde bulunan turizm programlarda zorunlu dil eğitimi olarak yer almaktadır. Mesleki İngilizce dersleri de dil eğitiminin bir parçasıdır. İngilizcenin zorunlu ders olması ortak nokta olmasına rağmen üniversitelerde okutulan mesleki İngilizce derslerinin ortak bir müfredatı bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin mesleki İngilizce dersinden beklentileri ve sektörde yönetici pozisyonunda bulunanların yeni işe alacakları bir çalışandan bekledikleri İngilizce bilgisinin ne olduğunu bulmak, beklentilerinin örtüşüp örtüşmediğini karşılaştırmak ve beklentiler arasında uyuşmazlık doğarsa okulun bu uyuşmazlık karşısındaki rolünü tartışmaktır. Bu kapsamda bir grup yüksek okul öğrencisine anket uygulanmış ve resort turizminin önde gelen otellerinin yöneticileri ile görüşülmüştür. Bulgular öğrencilerin ve yöneticilerin İngilizce konusunda beklentilerinin çoğunlukla örtüştüğünü, yöneticilerin mesleki İngilizce dışında genel İngilizce bilgisine de önem verdikleri, özellikle akıcı konuşma konusunda ısrarcı oldukları yönündedir. Bu sebeple mesleki İngilizce müfredatı hazırlanırken genel İngilizce konularına da yer verilmesi gerektiği sonucu ağır basmaktadır. Yüksekokullardaki zorunlu İngilizce ders saatinin arttırılması öneriler arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Mesleki İngilizce, turizm öğrencileri, ihtiyaç analizi, sektör beklentileri


Detail

CONTENT