TR
ISSN: 2149-3510
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Education & Literature Journal Year:  2019  Volume:   11  Area:   Tourism

Mehmet ÇOLAK, Tahsin ÇETİN, Süleyman AKYAR
EVALUATION OF MICRO ENTERPRISES BUYING READY MATERIALS AND LABOR FORCE IN TERMS OF THEIR CONTRIBUTION TO THE YOUTH EMPLOYMENT
 
The developing technology has revealed the necessity of renewing carpentry workshops as well and the enterprises with capital have renewed their mechanical tracks and thus, have been able to produce more quality products and increase their operating speed. For companies failing to keep pace with that innovation speed, the system has created a market within itself leading to innovation and the production of products of the same speed and quality, on condition that companies buying high-cost machines will be employed. Thus, micro enterprises are able to continue their activities by getting some of the operations of products in the production line that they design done by other companies and buying ready materials and labor force. Buying ready materials and labor force opens new areas of employment creation for the youth. The study thoroughly discusses positive and negative aspects of the activities of micro enterprises within the system, including their advantages and disadvantages, as well as how they are included in the system and what the system contributes to them. Accordingly, the micro enterprises operating in the province of Denizli comprise the extent and limitation of the study. It was tried to determine how and to what extent the enterprises utilized ready materials and labor force and it was found that the enterprises did many work that could be done outside by themselves, however they utilized other enterprises when they remained incapable. The presence of contract work was evaluated in terms of the furniture industry. As long as the youth who have graduated or are about to graduate gain experience, are included in employment and make attempts to produce via these small enterprises, the aforementioned furniture sector will develop even further. It was observed that buying ready materials agreed with enterprises under the counter, leading to cheap work in the market and decrease of capital investments due to higher investment costs. In the contract work done by micro enterprises, it was determined that the environment of trust which was created by enterprises interacting with each other was not damaged and good relationships were established also after the work, as there was a strong communication between the enterprises. In the study, when the enterprises were asked about the problems of the sector; they stated that the enterprises from which they bought raw materials increased prices whenever they desired to, whereas they were not able to increase prices in such a short time and although the sector had certain problems, the relevant chambers and organizations neither offered solutions nor showed any interest. We suggest that such micro enterprises be encouraged and promoted to contribute to the employment of the youth who have graduated or are about to graduate.

Keywords: Micro Enterprises, Employment, Labor, Ready Materials, Furniture Sector.


HAZIR MALZEME VE İŞGÜCÜ SATIN ALAN MİCRO İŞLETMELERİN GENÇLERİN İSTİHDAMINA KATKISI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Gelişen teknoloji marangoz atölyelerinin de yenilenmesini ihtiyaç olduğunu göstermiş olmakla birlikte; sermayesi olan işletmeler makine parkurlarını yenileyerek daha kaliteli ürünler çıkarmışlar ve çalışma hızlarını daha da artırmışlardır. Bu yenilik hızına ayak uyduramayan firmalar için sistem kendi içinde pazar oluşturmuş, yüksek maliyetli makineleri alan firmalara iş yaptırmak koşulu ile yenilenmeye aynı hızda ve kalitede ürünler yapmaya neden olmuştur. Bu sebeple micro (küçük) işletmeler tasarımlarını yaptıkları ürünlerin, üretim hattındaki işlemlerinden bazılarını başka firmalara yaptırarak hazır malzeme ve işgücü satın alarak faaliyetlerini sürdürebilmektedirler. Bu hazır malzeme ve iş gücü satın alma gençlere yönelik yeni istihdam oluşturma alanları açmaktadır. Bu çalışmada, micro (küçük) işletmelerin faaliyetlerinin sistem içerisindeki olumlu olumsuz yönleri avantaj ve dezavantajları dikkate alınarak, nasıl sisteme dahil oldukları ve sistemin kendilerine ne getirdiği konusu etraflıca araştırılmıştır. Bu amaçla Denizli ilinde faaliyet gösteren micro işletmeler çalışmanın kapsam ve sınırlılığını oluşturmaktadır. İşletmelerin hazır malzeme ve işgücünden nasıl, ne kadar yararlandıkları tespit edilmiş, işletmeler dışarıda yaptırabilecekleri pek çok işi kendileri yapmakta fakat yetersiz kaldıklarında başkaca işletmelerden faydalanmaktadırlar. Mobilya sanayi açısından fason çalışmaların varlığı değerlendirilmiştir. Yeni mezun olmuş veya olacak gençlerin bu küçük işletmeler aracılığıyla tecrübe deneyim kazanması, istihdama dahil olması, üretime yönelik hamlelerde bulunması söz konusu mobilya sektörünün daha da gelişmesi adına olumlu sonuçlar oluşturabilecektir. Hazır malzeme alımının merdiven altı işletmelere yaradığını ve bu sebeple piyasada kalitesiz işlerin oluştuğunu, yatırım maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle sermaye yatırımlarının düşük olduğu gözlemlenmiştir. Mikro işletmelerce yapılan-yaptırılan fason çalışmalarda işletmelerin birbirini tanıması ile oluşan güven ortamının zedelenmediği, işletmelerin arasındaki iletişimin kuvvetli olması sebebiyle yapılan çalışmaların sonrasında da iyi ilişkilerin kurulduğu belirlenmiştir. Çalışmada sektörün sorunları sorulduğunda hammadde alımı yaptıkları işletmelerin istedikleri zamanlarda fiyat artışı yaptıkları fakat kendilerinin bu kadar kısa zamanda fiyat artışı yapamadıkları, ayrıca sektörün sorunlarının olduğunu ancak bağlı oldukları oda ve kuruluşların çözüm üretmedikleri ve ilgilenmedikleri aktarılmıştır. Bu tarz micro (küçük) işletmelere yapılacak teşvik ve destekler ile yeni mezun olmuş veya olacak gençlere istihdam oluşturması adına önemli bir katkı sağlayacağı önerilerimiz arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Micro İşletmeler, İstihdam, İşgücü, Hazır Malzeme, Mobilya Sektörü.


Detail

CONTENT