TR
ÝMTYAZ SAHB

Ýmtiyaz Sahibi

Doc. Dr. Kutluk Kagan SÜMER

Görevi Avrasya Bilimler Akademisi Baþkaný

ÇERK